Acer hyrcanum Fisch. & C.A. Mey. subsp. hyrcanum

Κατάσταση: Επιβεβαιωμένο
Stat: Αυτόχθονο
Χωρολογία: Βαλκανικό
Βιομορφή: Φανερόφυτο
Ενδιαίτημα: Δάση και θαμνώνες
Καθεστώς προστασίας: Όχι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές για το taxon στη Flora Prespae Database

FLORA PRESPAE DATABASE
  • Good Precision
  • Poor Precision