Callitriche stagnalis Scop.

Κατάσταση: Αναμένεται να εμφανίζεται στο ΕΠαΠ
Stat: Αυτόχθονο
Χωρολογία: Μεσογειακά-Ευρωπαϊκά
Βιομορφή: Υδρόβιο
Ενδιαίτημα: Υδατικά οικοσυστήµατα
Καθεστώς προστασίας: Όχι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές για το taxon στη Flora Prespae Database

FLORA PRESPAE DATABASE
  • Good Precision
  • Poor Precision