Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

Κατάσταση: Επιβεβαιωμένο
Stat: Αυτόχθονο
Χωρολογία: Ευρωπαϊκά-ΝΔ Ασίας
Βιομορφή: Θερόφυτο
Ενδιαίτημα: Υδατικά οικοσυστήµατα
Καθεστώς προστασίας: Το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/EK
Εγγραφές στη βάση: 2